Արհեստանոց

APEX հաճախորդի այցելություն

CO2 գործարան

Մակնշման մեքենաների գործարան

Փորագրող մեքենաների գործարան

Edge Banding Machine Factory

Մանրաթելերի գործարան

Լազերային մեքենաների գործարան

Շարքի հորատման գործարան

Բեռնման և բեռնաթափման կայան

Չորս առանցք գործարան

017 թ

Pushable Saw Factory

013

Վիբրացիոն դանակների գործարան